2 min Leestijd

Publieke Omroep stopt met pop-ups voor cookies website

Eind februari j.l. kondigde Minister Kamp (Economische Zaken) aan dat de Cookiewet zal worden aangepast. Op grond van de Cookiewet is het verplicht om toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies op de computers van bezoekers van websites. Gevolg daarvan is dat veel websites (waaronder die van de Nederlandse Publieke Omroep, de NPO) bezoekers via een pop-up toestemming vragen voor het plaatsen van cookies.

De aanpassing van de Cookiewet zal ertoe leiden dat voor het plaatsen van zogenaamde ‘analytische cookies’ (cookies die worden geplaatst om bijvoorbeeld websitebezoek te meten) niet langer toestemming van bezoekers vereist is.

De NPO kwam eerder in opspraak omdat zij op haar website een zogenaamde ‘cookiemuur’ heeft. Door die ‘cookiemuur’ konden bezoekers de website alleen bezoeken nadat zij voor het laten plaatsen van cookies toestemming hadden gegeven. De NPO voelde zich daartoe gedwongen, omdat analytische cookies voor de NPO onmisbaar zou zijn (gelet op de wettelijke verantwoordingsplicht ten aanzien van publieksbereik).

Zowel de OPTA als het College Bescherming Persoonsgegevens hebben kritiek geuitop de cookiemuur, omdat de gebruiker hierdoor maar één mogelijkheid had: cookies accepteren of de website niet kunnen bezoeken.

Hoewel de wetswijziging nog niet is doorgevoerd, zal de NPO daar nu alvast op vooruit lopen door uiterlijk in juni haar cookiemuur af te breken. Hierdoor zullen de websites van de NPO weer voor iedereen vrij toegankelijk zijn, ook voor diegenen die geen cookies accepteren.

12 april 2013 - Privacyrecht

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg