1 min Leestijd

Reactie studiecommissie op wetsvoorstel auteurscontractenrecht

De studiecommissie auteurscontractenrecht heeft een verslag uitgebracht op het wetsvoorstel auteurscontractenrecht. Het wetsvoorstel betreft het door het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer toegezonden wetsvoorstel inzake het auteurscontractenrecht.

e studiecommissie heeft bij haar verslag als uitgangspunt gehanteerd om “een nadere juridische inspectie uit [te] voeren van wat in het wetsvoorstel is geformuleerd, daarbij ervaringen betrekkend, opgedaan met sterk uiteenlopende exploitaties van sterk uiteenlopende soorten auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde werken, en daarbij het wetsvoorstel primair toetsend aan wat de overheid zelf als doelstelling van het wetsvoorstel heeft uitgesproken

De studiecommissie is een commissie van de Vereniging voor Auteursrecht. Roland Wigman, partner bij Versteeg Wigman Sprey advocaten, neemt

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg