2 min Leestijd

Reclamecode SMS-dienstverlening herzien

Op 15 mei 2011 is de herziene versie van de Reclamecode voor SMS-dienstverlening in werking getreden. Deze Reclamecode SMS-dienstverlening is als ‘Bijzondere Reclamecode’ onderdeel van de Nederlandse Reclame Code (de NRC) ter vervanging van de eerste versie d.d. 1 april 2009.

In de NRC zijn regels opgenomen waaraan reclame moet voldoen. De Code bestaat uit een Algemeen Gedeelte en een Bijzonder Gedeelte. Het Bijzondere Gedeelte bevat Bijzondere Reclame Codes met de bepalingen ten aanzien van specifieke producten en diensten. Het doel van de Reclamecode SMS dienstverlening is om duidelijke criteria te stellen aan de reclame voor SMS-Diensten om zo misleiding bij de gebruiker over de aard en prijs van de diensten te voorkomen. De herziene versie is te zien op www.reclamecode.nl/nrc.

Nieuw is het voorschrift dat een vermelding van een abonnementsdienst in een uiting minimaal dezelfde nadruk moet hebben als een (ander) product of dienst in de desbetreffende reclame-uiting. Ook wordt het gebruik van een verplicht logo geïntroduceerd wanneer SMS-diensten kunnen worden aangegaan via televisie, print en/of internet. Bovenaan het logo dient ‘abonnement’ of ‘eenmalig’ vermeld te worden en respectievelijk de weekprijs of prijs per item in Euro’s. Het logo wordt aan aanbieders van SMS-diensten beschikbaar gesteld op de website www.smsgedragscode.nl.

Het logo is niet verplicht indien het medium van reclame zich naar haar aard niet leent voor het plaatsen van een logo, zoals bij radioreclame en televoting (een eenmalige dienst met een methode van stemmen, waarbij een gebruiker gedurende een televisie-uitzending door middel van SMS-bericht, zijn mening op afstand bekend kan maken).

24 mei 2011 - Reclamerecht

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg