2 min Leestijd

Reclamespot Beemsterkaas onrechtmatig jegens Campina

De Voorzieningenrechter ‘s-Hertogenbosch heeft op 11 mei Campina in het gelijk gesteld in de zaak die zij in kort geding had aangespannen tegen Cono B.V.

Campina stelde zich op het standpunt dat Cono met de reclamecampagne waarin de Nederlandse acteur Peer Mascini naast een aantal zich als mensen gedragende koeien een hoofdrol speelde onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. MelkUnie (een voormalig merk van Campina) heeft namelijk van 1992 tot 1997 een populaire reclamecampagne gevoerd waarin diezelfde Peer Mascini een hoofdrol speelde, naast koeien die op humoristische wijze menselijk gedrag vertoonden.

De rechter meende dat niet geoordeeld kan worden dat Cono met de reclamecampagne inbreuk op de auteursrechten, te weten formatrechten, van Campina op de campagne van Melkunie heeft gemaakt, nu de omstandigheden waaronder Campina die rechten heeft verkregen onduidelijk zijn. De “Akte van levering van auteursrecht” dateerde van enkele dagen geleden en een titel voor deze levering is volgens de rechter ‘duister’.

De commercial is echter wel een onrechtmatig vergelijkende reclame. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de televisiecommercial van Cono een kopie van de eerdere reclamecampagne van Melkunie is, hetgeen ertoe leidt dat bij het publiek verwarring ontstaat dat Beemsterkaas van Campina afkomstig is. Dat is onrechtmatig in de zin van boek 6, titel 3, afdeling 4 BW over misleidende en vergelijkende reclame. De campagne dient daarom van de buis te worden gehaald.

Bron: boek9.nl

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg