2 min Leestijd

Rhombus-lamp maakt inbreuk op Dandelion-lamp

De Dandelion-lamp is een auteursrechtelijk beschermd werk. De Rhombus-lamp verschilt zodanig weinig  (of zelfs niet) dat deze als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Er is sprake van inbreuk op auteursrechten. Toewijzing van de werkelijk gemaakte kosten.

Een van de designartikelen die Moooi B.V. exploiteert is de door Hutten ontworpen Dandelion-lamp: een lamp waar vanuit het middelpunt diverse stralen naar buiten komen die geornamenteerd zijn. Eenmanszaak 4udesigned biedt op haar website de gelijkende lamp genaamd Rhombus aan. Moooi verzoekt – in het kort – 4udesigned te veroordelen tot het staken en gestaakt houden van de productie en de exploitatie van de Rhombus-lamp. Moooi voert hiertoe aan dat de Rhombus-lamp inbreuk maakt op de auteursrechtelijk beschermde Dandelion-lamp.

Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem dient allereerst de vraag beantwoord te worden of de Dandelion-lamp in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. 4udesigned stelt zich op het standpunt dat de Dandelion-lamp geen werk in de zin van de Auteurswet is omdat het originaliteit ontbeert nu het idee van de Dandelion-lamp, te weten een middelpunt waaruit diverse stralen naar buiten komen die geornamenteerd zijn, uit de jaren zestig van de vorige eeuw stamt. Ter staving van deze stelling heeft zij diverse foto’s van lampen uit die tijd overgelegd die op de Dandelion-lamp lijken. De rechtbank Haarlem oordeelt echter dat de Dandelion-lamp niet op de door 4udesigned in het geding gebrachte lampen uit de jaren zestig lijkt.

De Dandelion-lamp is dus wel een oorspronkelijk werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Ten tweede komt de vraag aan de orde of de Rhombus-lamp inbreuk maakt op de Dandelion-lamp. Volgens de voorzieningenrechter verschillen de totaalindrukken van de Rhombus- en de Dandelion-lamp te weinig  – of zelfs niet – dat de Rhombus-lamp als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Alle vorderingen van Moooi zijn, al dan niet gematigd, toegewezen.

Moooi heeft de werkelijk gemaakte advocaatkosten ten bedrage van EUR 8.590,– gevorderd. De bezwaren van 4udesigned hiertegen, te weten het geringe originaliteitsgehalte van de Dandelion-lamp, het gegeven dat de Rhombus-lamp niet opzettelijk en bewust op de markt is gebracht in de wetenschap dat het een kopie van de Dandelion-lamp is, dat er geen enkele Rhombus-lamp is verkocht en dat 4udesigned na de sommatie van Moooi de Rhombus-lamp van haar website heeft verwijderd, worden door de voorzieningenrechter verworpen. De werkelijk gemaakte kosten worden toegewezen aangezien sprake is van auteursrechtinbreuk en het gevorderde bedrag niet onredelijk voorkomt.

Bron: Vrz. Rb Haarlem, 16 december 2008, KG ZA 08-624 en www.boek9.nl

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg