1 min Leestijd

Russische NEVA

NEVA, het restaurant van de Amsterdamse Hermitage, maakt geen inbreuk op het handelsnaam- en merkenrecht van het eveneens in Amsterdam gevestigde visrestaurant NEVY. Van belang is onder meer de wijze waarop NEVA in het Russisch wordt uitgesproken, te weten als de door Sint Petersburg stromende rivier, de ”Njivaa”. Hiermee heeft het Hof Amsterdam op 27 april jl. het vonnis van de Amsterdamse kort geding rechter van juni 2009 bekrachtigd. De kort geding rechter oordeelde indertijd dat geen sprake is van een zodanige overeenstemming tussen NEVA en NEVY dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan.

Het Hof Amsterdam oordeelt dat de zeker mate van auditieve overeenstemming tussen NEVA en NEVY in de praktijk wordt beperkt doordat NEVA in het kader van de exploitatie van het restaurant wordt uitgesproken als ”Njivaa”: de door Sint Petersburg stromende rivier. Het restaurant in de Amsterdamse Hermitage profileert zich onder die naam. Niet alleen auditief, maar begripsmatig is er dan ook een verschil met NEVY, dat verwijst naar de Engelse marine: ”navy”. Hierdoor bestaat er volgens het Hof Amsterdam geen gevaar dat het publiek het in de Hermitage gevestigde restaurant NEVA en het aan het IJ gevestigde visrestaurant NEVY met elkaar zal verwarren.

Het arrest van 27 april 2010 en het vonnis van juni 2009 zijn te vinden via: http://www.boek9.nl/?//Op+z%26rsquo%3Bn+Russisch+als+%26ldquo%3BNjivaa%26rdquo%3B////25692/ &

http://www.boek9.nl/index.php?//Bezoekers+van+de+%22betere%22+restaurants////23106/

 
 
 
 

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg