1 min Leestijd

Sena vs organisatoren dance-evenementen

Sena, de rechtenorganisatie voor uitvoerende artiesten en producenten, heeft een aantal dance-evenement organisatoren gedagvaard. Onderwerp van geschil is onder meer de vergoedingen die de organisatoren aan Sena betalen voor het (laten) spelen van muziek tijdens de evenementen. Volgens de organisatoren zou de Sena-vergoeding gelijk moeten zijn aan de vergoeding die aan clubs in rekening wordt gebracht (gebaseerd op het aantal vierkante meters en het aantal openstellingen per jaar). De vergoeding die Sena voor evenementen in rekening brengt is echter gebaseerd op een percentage van de entreeprijs, dat neerkomt op een hogere vergoeding. De reden voor die berekeningswijze zou volgens Sena de ‘aanzienlijke entreeprijzen’ van de evenementen zijn. 

Daarnaast heeft het geschil betrekking op aan wie de door Sena geïnde vergoedingen door Sena worden doorbetaald. Op dance-evenementen wordt volgens de organisatoren veel muziek gedraaid die niet afkomstig is van bij Sena aangesloten rechthebbenden. De aan Sena te betalen vergoeding zou daardoor dus niet terechtkomen bij de daadwerkelijke rechthebbenden op de gespeelde muziek. 

De gedagvaarde organisatoren zijn onder meer Extrema, Voltt, Loveland, Alda Events (A State of Trance), Solar, Meubel Stukken (Valtifest), Chemistry, FCA (Free Your Mind, Rockit) en Monumental (Awakenings).

 

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg