1 min Leestijd

Strengere richtlijnen voor reclame-uitingen voor sms-aanbieders

De branche van SMS-dienstverleners heeft bij de Reclame Code Commissie een concept voor een ”SMS-code” ingediend die deel zal gaan uitmaken van de Nederlandse Reclame Code.

In de code zullen richtlijnen worden opgenomen omtrent hetgeen in reclames voor SMS-diensten (niet) vermeld dient te worden om misleiding bij de gebruikers over de diensten te voorkomen, bijvoorbeeld omtrent de prijs en de aard van de overeenkomst.

De SMS-code zal bestaan naast de huidige ”SMS-Gedragscode”. Laatstgenoemde code bevat voornamelijk voorschriften omtrent de wijze waarop de diensten worden verleend en hoe er met de gebruikers dient te worden omgegaan.

De redactiecommissie van de Reclame Code Commissie buigt zich momenteel over het ingediende concept.Jetse Sprey, partner bij Versteeg Wigman Sprey advocaten is lid van deze redactiecommissie. Hij hoopt dat de nieuwe code een bijdrage zal leveren aan eerlijke reclame.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg