2 min Leestijd

Toewijzing van domeinnaam www.112.nl aan Staat

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft onlangs een vonnis van de Amsterdamse voorzieningenrechter bekrachtigd waarin een vordering tot een gebruiksverbod en de overdracht van de domeinnaam www.112.nl werd toegewezen.

In Nederland werd het telefonisch noodnummer 112 in 1998 ingevoerd. In 2007 is de Staat overgegaan tot een zogenaamde spoedinschrijving van het woordmerk 1-1-2 in het Benelux merkenregister. Reeds in 2001 had de gedaagde 112.nl als domeinnaam geregistreerd. De domeinnaam werd aanvankelijk (volgens de gedaagde per abuis) gebruikt voor een pornosite, later voor een (commerciële) website met verwijzingen naar hulpdiensten.

De voorzieningenrechter oordeelde in kort geding dat de gedaagde geen zwaarwegend belang had bij het behoud van de domeinnaam, anders dan het belang bij het in ruil voor geld aan de Staat over te dragen. Daartegenover staat het belang van de Staat ”om de burgers goed en snel te kunnen informeren op het gebied van hulpdiensten”. Doordat gedaagde zich er ten minste bewust van had moeten zijn dat hij in strijd handelde met het belang van de Staat, handelde hij onrechtmatig door te weigeren aan de overdracht mee te werken. Gezien de waarschijnlijkheid dat de inschrijving van het merk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom niet zou worden geaccepteerd omdat het niet werd gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten van een onderneming, werd overigens geoordeeld dat ”112” geen merkenrechtelijke bescherming toekwam.

Het Hof bekrachtigde het vonnis en oordeelde dat door te weigeren de domeinnaam kosteloos aan de Staat over te dragen, misbruik maakte van de bevoegdheid de domeinnaam te registreren en geregistreerd te houden.

Bronnen: Vzr. A?dam 10 mei 2007, KG ZA 07-566

Hof Amsterdam 31 juli 2008, LJN: BD9055

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg