1 min Leestijd

Tweede kort geding Paul van O. vs Peter R. de Vries

De rechtbank Amsterdam verbiedt in een tweede kort geding het gebruik van stem van Paul van O. in uitzending van Peter R. de Vries.

In een tweede kort geding tussen Paul van O. en Peter R. de Vries heeft de rechtbank Amsterdam op 17 april 2008 geoordeeld dat de stem van Paul van O niet herkenbaar mag worden weergegeven in het televisieprogramma van De Vries. Ook mag het huidige beroep van Van O. niet worden vermeld. De rechtbank is van oordeel dat de herkenbaarheid van de stem geen enkel doel dient, terwijl dit voor Van O. in de huidige resocialisatiefase van zijn detentie zeer schadelijk is en daarmee jegens hem onrechtmatig. De Vries heeft zich op het standpunt gesteld dat het tweede kort geding misbruik van procesrecht oplevert, omdat er twee maal over precies hetzelfde wordt geprocedeerd, maar de rechter wees dit verweer af, aangezien Van O voor het eerste kort geding de voorgenomen uitzending nog niet had gezien.

Vindplaats vonnis 17 april 2008: www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BC9829

Vindplaats vonnis 14 april 2008: www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BC9407

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg