2 min Leestijd

Typisch Enschede

Gebruik in het huis-aan-huisblad ”Typisch Enschede” van een foto van het voor Enschede zo karakteristieke bankje van kunstenares Beverdam niet toegestaan.

Stichting Beeldrecht behartigt de belangen van kunstenares Guusje Beverdam. Beverdam heeft in 1996 in opdracht van de Rabobank te Enschede een kunstwerk vervaardigd in de vorm van een gele bank met twee rode hartvormige kussens. Deze Bank staat naast het gemeentehuis te Enschede.

In 2005/2006 is in de basisvormgeving van het huis-aan-huisblad ”Typisch Enschede” een afbeelding van de Bank gebruikt in een collage met allerlei voor Enschede kenmerkende objecten. Daaroverheen was de naam van de krant gedrukt. Ook is de foto van de Bank in een kop gebruikt en is hij meermalen voor advertenties gebruikt.

De kantonrechter oordeelde dat het gebruik van de foto van de Bank inbreuk op het auteursrecht van Beverdam oplevert en dat Typisch Enschede daarom schadeplichtig is. Typisch Enschede is van dit vonnis bij het Hof Arnhem in hoger beroep gekomen.

Typisch Enschede voert aan dat niet Beverdam, maar de Rabobank auteursrechthebbende is. Het verweer van Beeldrecht dat geen sprake is van een schriftelijke overeenkomst en dat er geen afspraken zijn gemaakt over auteursrechtoverdracht, slaagt. Daarnaast beroept Typisch Enschede zich op artikel 18 Auteurswet. Ook dit beroep faalt omdat de Bank geïsoleerd in de collage is gebruikt en de omgeving waar de Bank staat niet is afgedrukt. Er is dus geen sprake van een afbeelding zoals het werk zich daar bevindt. Bovendien slaagt het beroep op artikel 18a niet omdat het gebruik van de foto van de Bank niet als incidenteel gebruik kan gelden waardoor geen sprake is van een verwerking van ondergeschikte betekenis.

Bron: www.rechtspraak.nl (LJN: BH4145)

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg