2 min Leestijd

Usenet-applicatie ‘maakt openbaar’

De rechtbank ’s Gravenhage heeft 11 mei j.l. geoordeeld dat F.T.D. B.V. met haar ”Usenet’ applicatie auteursrechtelijk beschermde werkenopenbaar maakt.

F.T.D. B.V. exploiteert een ”usenet-applicatie”. Met behulp van deze applicatie kan de vindplaats van bestanden (binaries) op internet worden gevonden. Gebruikers kunnen die vindplaatsen vervolgens gebruiken voor het downloaden van de bestanden. Onder die bestanden bevond zich de film ”Komt Een Vrouw Bij De Dokter”, waarvan Eyeworks de auteursrechten bezit.

Eyeworks diende daarop een ”ex-parte” verzoekschrift ex artikel 1019e Rv in. In een dergelijk verzoekschrift wordt de voorzieningenrechter verzocht tot het uitvaardigen van een bevel tegen een partij die (vermeend) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten pleegt. De inbreukmaker wordt daarbij niet gehoord. Eyeworks stelde daarbij dat FTD auteursrechtelijk beschermde werken, zoals Komt Een Vrouw Bij De Dokter, ”zelfstandig” openbaar maakt door de vindplaatsen van de bestanden aan te wijzen. Verder zou FTD volgens Eyeworks het openbaar maken van illegale bestanden ”aanmoedigen” en is zij daarbij ”behulpzaam”.

Volgens Eyeworks was er sprake van een ”zelfstandige openbaarmaking” van de film door FTD omdat, samengevat, het bij openbaarmakingen gaat om het beschikbaar stellen van auteursrechtelijk beschermde werken voor het publiek. De verwijzing naar het bestand zou volgens Eyeworks gelijk staan aan de openbaarmaking van het bestand zelf, omdat de verwijzing geen andere functie zou hebben dan het bestand te laten downloaden.

De voorzieningenrechter ging hierin mee en oordeelde dat Eyeworks voldoende inzichtelijk had gemaakt dat de gedragingen van FTD dienden te worden aangemerkt als ”openbaarmaking” van de film, en dat FTD daarmee inbreuk op de auteursrechten op de film had gemaakt.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg