2 min Leestijd

Van Basten treedt met succes op tegen DVD doelpunten

Van Basten kan op grond van zijn portretrecht bezwaar maken tegen een DVD van Dutch Filmworks met zijn afbeelding op het omslag. De rechtbank Amsterdam heeft op 5 december 2007 geoordeeld dat Dutch Filmworks onrechtmatig heeft gehandeld en heeft verboden de DVD te verhandelen.

Marco van Basten is bekend geworden als een van de beste voetballers tot nu toe. Gedaagde Dutch Filmworks heeft medio 2006 een DVD op de Nederlandse markt gebracht met de titel “De mooiste doelpunten aller tijden”. Op de voorkant van het omslag is een afbeelding van Marco van Basten te zien. Op de DVD zijn daarnaast in totaal 29 doelpunten van hem te bekijken. Van Basten maakt op grond van het hem toekomende porterecht bezwaar tegen de DVD. Er wordt daarbij een beroep gedaan op zijn verzilverbare populariteit.

Het portretrecht geeft de geportretteerde een aantal rechten tegenover derden die het portret willen gebruiken. Op grond van artikel 21 van de Auteurswet 1912 kan een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen publicatie van zijn portret verzetten. Een redelijk belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het recht op verzilverbare populariteit. Hiermee wordt bedoeld dat bekende personen aanspraken kunnen doen gelden met betrekking tot de commercialisering van het eigen portret. Het portret van bekende Nederlanders heeft met andere woorden commerciële waarde.

Dutch Filmworks heeft als verweer aangevoerd over een licentie beschikken, en heeft daarnaast gesteld dat het “hoogst gebruikelijk is dat profvoetballers hun zogenoemde “imagerechten” licentiëren aan clubs, nationale en internationale voetbalbonden en uiteindelijk ook aan derden” en dat het in dit verband dan ook op de weg van Van Basten ligt om aan te tonen dat hij zijn portretrecht niet heeft overgedragen aan AC Milan, Ajax en de KNVB. De rechtbank verwerpt dit standpunt van Dutch Filmworks.

Ook het verweer van Dutch Filmworks dat Van Basten geen redelijk belang heeft om op grond van artikel 21 Auteurswet op te treden tegen de DVD omdat er geen sprake zou zijn van merchandise of reclame wordt verworpen. Gelet op het feit dat de DVD gericht is op het commercieel uitbaten van iemands verzilverbare populariteit en de doelpunten van Van Basten als een van de speerpunten vormen van de DVD, kan Van Basten zich wel degelijk met succes op zijn portretrecht beroepen, aldus de rechtbank. Dutch Filmworks wordt het verboden de DVD te verhandelen en wordt veroordeeld tot het vergoeden van de door Van Basten geleden schade.

Bron: www.boek9.nl

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg