1 min Leestijd

Vanuata treedt toe tot de Berner Conventie

De Republiek Vanuata, een klein land in Oceanië ten westen van Fiji met een inwonertal van iets meer dan een kwart miljoen, zal vanaf 27 december 2012 het aantal leden van de Berner Conventie uitbreiden tot 166. Vanaf deze datum treedt namelijk het lidmaatschap van de Republiek Vanuata in werking.

De Berner Conventie ter bescherming van artistieke en literaire werken (9 september 1886) biedt auteursrechtelijke bescherming aan werken die zijn voortgebracht in aan het verdrag verbonden landen.  Eén van de grote voordelen van dit verdrag is dat een auteursrechtelijk beschermd werk dat is gemaakt in één van de lidstaten automatisch geldt als beschermd werk in de overige lidstaten.  Het voordeel uit zich in het gegeven dat ‘the enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality’, zoals het verdrag stelt. Het tweede grote voordeel is het gegeven dat iedere staat die zich verbindt aan dit verdrag, dient te gehoorzamen aan de verdragsregels hetgeen zorgt voor rechtszekerheid in de vorm van een minimum aan auteursrechtelijke bescherming. 

De Berner Conventie versterkt aldus de positie van de rechthebbenden bij het beschermen van hun auteursrechten en het ten uitvoer brengen van hun plichten in de lidstaten van de Berner Conventie. Kortom, dit bespaart de auteurs veel tijd en geld. Hetgeen vanaf 27 december 2012 eveneens zal gelden voor de Vanuataanse auteurs.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg