2 min Leestijd

Verplaatsing schilderij geen aantasting eer en goede naam

Verplaatsing door de provincie Limburg van een door Leendert van Dijk geschilderd portret van Sjeng Kremers uit de ”Galerij der Gouverneurs” naar de Centrale Hal levert geen aantasting op van de eer en goede naam van de schilder.

De schilder heeft in mei 1990 opdracht gekregen tot het schilderen van een portret van gouverneur Kremers van de provincie Limburg, Het geschilderde portret is een jaar later ter gelegenheid van een ceremonie protocollaire opgehangen in het provinciehuis tussen de schilderijenreeks ”Galerij der Gouverneurs”. Het schilderij heeft daar 17 jaar, dat wil zeggen tot 13 juni 2008, gehangen en heeft zonder overleg met de schilder een andere plek in het provinciehuis gekregen. De schilder heeft in diverse media, kranten en televisie, van deze actie vernomen. Het schilderij is vervangen door een nieuw portret uit 2008 van dezelfde gouverneur, omdat het portret van de schilder, hoewel ”feilloos geportretteerd”, niet de ”juiste uitstraling had”.

Volgens de schilder heeft de provincie in strijd met de aan de schilder gegeven opdracht gehandeld en met de aan het portret gegeven bestemming, te weten plaatsing en opname in de ”Galerij der Gouverneurs”. Daarnaast is er volgens hem sprake van aantasting in de zin van artikel 25 lid 1 onder d Auteurswet, waardoor de provincie onrechtmatig handelt en de schilder schade lijdt, bestaande uit aantasting van eer en goede naam. De door de provincie in de media gebezigde woorden ”niet de juiste uitstraling- en statuur” hebben een duidelijk negatieve klank en houden een diskwalificatie van het werk in. Bovendien zijn deze woorden grievend en diffamerend, aldus de schilder.

De vraag is of de provincie Limburg het door de schilder gemaakte portret mocht verplaatsen.

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Niet schriftelijk is vastgelegd dat het schilderij diende te worden opgehangen tussen de ”Galerij der Gouverneurs”. Of sprake is van een mondelinge afspraak is onduidelijk. Beoordeeld dient daarom te worden of de schilder, of er nu wel of geen afspraak bestond, kan afdwingen dat het schilderij aldaar onder alle omstandigheden tot in de lengte van dagen zou moeten blijven hangen. Volgens de voorzieningenrechter kan dat niet. Onder omstandigheden kan een verplaatsing van een schilderij een aantasting van de eer en goede naam opleveren, maar niet in dit geval. De voorzieningenrechter acht het van belang dat het schilderij niet is verplaatst naar bijvoorbeeld de ”kolenkelder” maar naar de ingang van de centrale hal van het Gouvernementsgebouw, waar zelfs meer bezoekers komen dan in de Galerij. De voorzieningenrechter kan de teleurstelling van de schilder begrijpen dat zijn schilderij zonder overleg is verplaatst, maar dat leidt er niet toe dat de provincie onrechtmatig heeft gehandeld.

Bron: www.rechtspraak.nl (rechtbank Maastricht 30 oktober 2008, LJN: BG2967)

 
 
 

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg