2 min Leestijd

Wanneer is domeingebruik handelsnaamgebruik

De rechtbank te Rotterdam heeft op 4 maart 2008 geoordeeld dat het gebruik van een domiennaam niet altijd meebrengt dat een aanduiding als handelsnaam wordt gebruikt. In de betreffende zaak had Zegers Beveiligingssystemen het bedrijf Zegers B.V. voor de rechter gedaagd en gesteld dat Zegers B.V. inbreuk maakte op haar handelsnaamrechten door het gebruik van de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl.

De rechtbank overweegt dat een domeinnaam in beginsel niet meer of anders is dan een (internet) adres van de domeinnaamhouder en dat het registratiesysteem van domeinnamen werkt volgens het principe ‘die het eerst komt, het eerst maalt’. De registratie of reservering van een domeinnaam op zich zelf is in beginsel niet aan te merken als het ‘voeren’ van een handelsnaam.

De omstandigheden die bepalen of een domeinnaam wordt gevoerd als handelsnaam, zijn of de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming en de inhoud van de betreffende website.

De rechtbank stelt vast dat, wanneer de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl op het internet in de adresbalk wordt ingetypt, de bezoeker van die website automatisch wordt doorgelinkt naar de website van Zegers B.V. met als domeinnaam www.zegers-iss.nl . Na direct doorgelinkt te zijn via www.zegersbeveiliging.nl naar www.zegers-iss.nl , wordt op die website enkel de naam “Zegers B.V.” in combinatie met de woorden “Integrated Security Systems” gebruikt. Ook op print-outs van de pagina’s van bedoelde website komt slechts de domeinnaam www.zegers-iss.nl voor. Voorts presenteert Zegers B.V. zich op haar visitekaartje, haar briefpapier en in telefoon- en bedrijvengidsen ook enkel onder de naam “Zegers” of “Zegers B.V.”, al dan niet in combinatie met de woorden “Integrated Security Systems” of de afkorting daarvan “iss”.

Volgens de rechtbank, kan dan ook op het eerste gezicht geconcludeerd worden dat Zegers B.V. als handelsnaam de aanduiding “Zegers B.V. Integrated Security Systems” gebruikt, immers, onder die naam wordt zij feitelijk gedreven, en niet onder de naam ‘Zegers Beveiliging’. De domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl geeft naar het voorlopig oordeel van de rechtbank, daarom slechts het “adres” van Zegers B.V. weer. Dit geldt temeer nu op de website met als domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl geen informatie wordt verstrekt; bezoekers worden onmiddellijk doorgeleid naar de website van Zegers B.V. met als domeinnaam www.zegers-iss.nl, terwijl laatstgenoemde website qua lay-out, logo en tekst ook niet identiek is aan de website van Zegers Beveiligingssystemen.

Het gebruik van de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl door Zegers B.V. komt niet overeen met de gehanteerde handelsnaam en wordt niet gebruikt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van Zegers B.V. Het gebruik van de domeinnaam kan dan ook niet gelden als handelsnaamgebruik.

Lees hier het vonnis: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BC5696&u_ljn=BC5696

 

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg