1 min Leestijd

Wijziging Wet toezicht op collectieve beheersorganisaties

De eerste kamer heeft op 5 maart 2013 het wetsvoorstel tot de wijziging van de Wet toezicht op collectieve beheersorganisaties aangenomen.

Het wetsvoorstel heeft onder meer tot gevolg dat ook de collectieve beheersorganisatie Buma onder het preventieve toezicht van het College van Toezicht zal vallen, dat collectieve beheersorganisaties moeten voldoen aan eisen ten aanzien van transparantie en beheerskosten, dat het College van Toezicht toezicht zal houden op de tariefontwikkeling en dat het College van Toezicht de bevoegdheid zal hebben om boetes en een last onder dwangsom op te leggen.

De wetswijziging zal op 1 juli 2013 in werking treden.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg