2 min Leestijd

Wilders moet schadevergoeding betalen voor gebruik foto in Fitna

De rechtbank Amsterdam heeft een schadevergoeding toegewezen aan de rapper Salah Edin en de maker van de foto van de rapper, die Wilders zonder toestemming in zijn film Fitna heeft gebruikt.

De foto, waarop de rapper staat afgebeeld als ware hij Mohammed B, prijkte op de cd-hoes van de rapper. Wilders stelt dat hij meende een foto van Mohammed B. te hebben gebruikt. Eerder had Wilders na daartoe door de advocaat van de rapper en de fotograaf te zijn gesommeerd al een rectificatie geplaatst en de film aangepast. De rapper en de fotograaf vorderden in deze procedure schadevergoeding.

Volgens de rechter kwalificeert de foto van de rapper als werk in de zin van de Auteurswet. Wilders betoogde dat de foto geen oorspronkelijk en eigen karakter had, omdat de rapper met zijn foto een bekende foto van Mohammed B. imiteert. De rechter oordeelt dat de gelijkenis met Mohammed B. doelbewust door de rapper is opgezocht, waardoor de foto juist als vrucht van creatieve inspanning kan worden aangemerkt. Niet betwist is dat de fotograaf de maker is van de foto, en zich aldus op zijn auteursrechten beroepen.

De rapper had EUR 25.000,- aan immateriële schadevergoeding gevorderd. Hoewel de rechter van oordeel is dat de reputatie van de rapper geschaad is in een film die wereldwijd veel aandacht heeft gekregen en waarschijnlijk nog zal krijgen, wijst de rechter dit bedrag echter niet toe, mede omdat de rapper er zelf voor heeft gekozen te poseren als Mohammed B. De rechter kent de rapper voorts geen materiële schadevergoeding toe, nu aannemelijk is dat de vergissing van Wilders de rapper aanzienlijke naamsbekendheid heeft bezorgd, waarbij het vrijwel direct duidelijk was dat hij niet vrijwillig aan de film had meegedaan. De rapper en de fotograaf krijgen respectievelijk EUR 3.000 en EUR 5.000,- toegewezen.

ron: www.telegraaf.nl, www.rechtspraak.nl

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg