2 min Leestijd

WIPO ”Internet Treaties” geratificeerd

De Europese Unie en deelnemende lidstaten hebben in december van het afgelopen jaar de WIPO Copyright Treaty en de WIPO Performances and Phonograms Treaty, de zogenoemde “Internet Treaties” geratificeerd. De verdragen zullen op 14 maart 2010 in werking treden.

De twee WIPO-Verdragen waren al in 1996 tot stand gekomen. De verdragen waren opgesteld met het doel om het wereldwijde auteursrecht klaar te maken voor toepassing in de digitale omgeving.

De Europese Unie heeft zich toentertijd gelijk ten doel gesteld om een richtlijn te maken om auteursrecht op Europees niveau af te stemmen op de WIPO ”Internet Treaties”. Deze richtlijn, Richtlijn 2001/29/EG, werd al in 2001 goedgekeurd. Door de ingrijpende herziening van onze Auteurswet die al had plaatsgevonden voor de implementatie van deze Richtlijn betreffende het auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij in 2004 behoeft onze Auteurswet nu geen aanpassing.

Met de ratificatie van de verdragen hebben de Europese Unie en deelnemende lidstaten nu laten zien dat zij belang hechten aan het internationale systeem van auteursrecht en naburige rechten. Als de technische revolutie versnelt, dan is bescherming van makers en creatieve industrieën nog meer nodig dan ooit. Door het ratificeren van de verdragen hopen de Europese Unie en haar lidstaten nieuw leven te blazen in het huidige werk van de WIPO met betrekking tot de verdragen en op een hogere doeltreffendheid te komen bij de bescherming van makers en creatieve industrieën, aldus Charlie McCreevy, commissaris van de interne markt van de Europese Commissie.

De WIPO (World Intellectual Property Organization) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Zij zet zich in voor het ontwikkelen van een internationaal intellectueel eigendom systeem.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg