1 min Leestijd

zieke werknemer en privacy

CBP brengt nieuw rapport uit over de zieke werknemer en privacy. Lees verder.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”) heeft een nieuw rapport uitgebracht over de geldende privacyregels voor zieke werknemers. Dit is een vervolg op een rapport uit 2004, dat destijds was uitgebracht in verband met de groeiende behoefte van werkgevers aan informatie over hun zieke werknemer.

Door de verplichting tot re-integratie en tot een actief ziekteverzuimbeleid hebben werkgevers er steeds meer belang bij geïnformeerd te zijn over hun zieke werknemer. Dit raakt echter aan de privacy van de zieke werknemer. Het rapport van het CBP beoogt alle betrokken partijen te informeren over de geldende informatieregels. Het huidige rapport geeft een actueel overzicht van de belangrijkste gegevensstromen rond de zieke werknemer en de daarbij horende privacyregels, waarbij rekening is gehouden met de vele wetswijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.

Met name de in het rapport opgenomen vuistregels kunnen in de praktijk voor werkgever en werknemer goed van pas komen.

Bron: www.cbpweb.nl

19 maart 2008 - Arbeidsrecht

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg