3 min Leestijd

Over  blockchain, tokenisation, crypto-currencies en smart en Ricardian contracts

Er wordt veel geschreven en gesproken over (de juridische aspecten van) blockchain, tokenisation, ICO’s en crypto-currencies. Blockchain wordt ook wel de grootste technische innovatie sinds internet genoemd. Het lijkt voer voor technisch geschoolde specialisten, maar de (juridische) essentie, de basis, is in wezen niet zo moeilijk.

Blockchain

Blockchain is te beschouwen als een ordenend framework. De blockchain is in essentie een digitale – niet te manipuleren – database, waarin een bepaalde set gegevens en alle mutaties daarin, zijn, c.q. worden, opgeslagen.

Een van de gebruiksmogelijkheden van blockchain is dan ook bewijslevering: middels blockchain kan worden vastgelegd dat een bepaalde transactie op een bepaald moment heeft plaatsgevonden. Nuttig wellicht voor de kunsthandel, al wordt vooral gesproken over de mogelijkheden voor de handel in vastgoed.

Tokenisation

Tokenisation kan op twee manieren: één vorm is niet veel anders dan als een festival waar je aan de bar met van de organisatie gekochte muntjes kunt betalen. De festivalorganisatie kan onbeperkt muntjes uitgeven, maar ze kan de uitgifte ook beperken. Als de festivalorganisatie bedenkt dat er waarschijnlijk honderd bezoekers komen die gemiddeld vijf drankjes drinken en vervolgens besluit om maximaal vierhonderdenvijftig muntjes uit te geven, kan je bedenken wat de prijs van de muntjes aan het einde van de avond doet.

Een ieder kan dit soort tokens uitgeven. Ik kan Wigs uitgeven en vervolgens betaling van mijn juridische diensten in Wigs accepteren.

Een andere vorm van tokenisation is het opdelen van een goed: ik kan bijvoorbeeld mijn winst opdelen in duizend stukjes, tokens. Iedere token geeft dan recht op 1/1000e van mijn winst. Zo kan ik ook aan mij toebehorend vastgoed, kunst, goud, etc. opdelen in tokens en die tokens verhandelen.

Crypto-currencies

Zodra tokens  worden gebruikt voor betaling van goederen of diensten spreken we van crypto-currencies. Crypto-currencies zijn geen wettig betaalmiddel of geld in de juridische zin. Het is wél geld, maar dan in de zin van Monopoly: het is speelgeld. De waarde en de verhandelbaarheid net zoals het mogelijke gebruik wordt bepaald door de spelers en de spelregels. Crypto-currencies zijn de digitale variant van lokaal geld zoals de Zwolse Pepermunt.

In die spelregels ligt het juridische: wie geeft de tokens uit, hoeveel worden er uitgegeven, wie mag er meedoen, of hoe kan je meedoen, is er een regulerend orgaan (een ‘centrale bank’), hoe worden geschillen beslecht, is er een toepasselijk recht, etc.

Smart en Ricardian contracts

O ja, smart contracts: dat zijn geen contracten en ze zijn ook niet smart. Het zijn computerprogramma’s van het type “als dit, dan”. Zoals de programma’s die beurshandelaren gebruiken: ‘als de koers van een aandeel zakt onder x euro, dan verkopen’.

Ricardian contracts zijn daarentegen wel ‘echte’ contracten, maar dan digitaal vastgelegd en gekoppeld aan achterliggende software of content. Bijvoorbeeld een koop/verkoopcontract dat digitaal aan de boekhouding is gekoppeld. In een Ricardian contract kan natuurlijk een smart contract zijn verwerkt.

Voor vragen over blockchain, tokens, tokenisation en crypto-currencies: Roland Wigman (wigman@vwsadvocaten.nl) of Jetse Sprey (sprey@vwsadvocaten.nl).

Smart contracts doen we niet: wij zijn geen computerprogrammeurs. Met slimme Ricardian contracten kunnen we u daarentegen wel helpen.

18 juli 2018 - Blockchain

About Roland Wigman

Roland Wigman advocaat

Roland is in Nederland de advocaat die het meeste weet van film en van al de contracten (ook ondernemingsrechtelijke) en financieringen die daarbij horen. Hij is dé expert op het gebied van filmauteursrecht.

Die kennis gebruikt hij voor de talloze films waarvoor hij als jurist betrokken is bij het produceren, uitbrengen of in orde maken van de financiering. Nationaal maar ook internationaal.

Meer over Roland Wigman