1 min Leestijd

Lunchbijeenkomst Auteurscontractenrecht

Op vrijdag 29 juni a.s. organiseert Versteeg Wigman Sprey advocaten een lunchbijeenkomst over het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht van 19 juni jl.

Dit wetsvoorstel houdt ingrijpende wijzigingen in van de Auteurswet, met name gericht op het verbeteren van de positie van de maker. Ook artikel 45d van de Auteurswet, het artikel over de rechten van de filmproducent, wordt in dit voorstel gewijzigd.

Tijdens deze lunch zullen Roland Wigman en Wendela Bierman de voorgestelde wijzigingen toelichten. Zij doen dat vanuit de praktijk van de film- en televisieproducent. Verder zullen zij een beeld geven van het standpunt van de regering over het auteursrecht, de positie van de maker en de positie van de producent.

De lunchbijeenkomst zal plaatsvinden in De Balie in Amsterdam.