1 min Leestijd

Nieuwe inzichten in vijandelijk auteursrecht door R.J.F. Wigman

Roland Wigman behandelt in zijn artikel in de meest recente uitgave van het Tijdschrift voor Auteursrecht, Media & Informatierecht (AMI) de vraag wie auteursrechthebbende is van werken die voor het einde van de Tweede Wereld Oorlog zijn gecre?erd door toenmalige vijanden en landverraders. 

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de discussie in de media over de mogelijke strafbaarheid van de publicatie van NSB-kranten op internet door de Koninklijke Bibliotheek (KB). Menig journalist en jurist heeft zich gemengd in deze discussie.  

Het artikel biedt onder meer een overzicht van het wettelijk kader en een bespreking van de begrippen vermogen, vijandelijke onderdanen en landverraders. De schrijver gaat in op de juridische titel van eigendomsovergang van vijandelijk vermogen aan de Staat. Verder verschaft zijn bijdrage, op basis van archiefonderzoek, nieuwe inzichten in de exploitatie en de teruggave van vijandelijke auteursrechten. 

Zie voor het artikel AMI nr 6 (november/december 2010), pagina 185 – 194.

About Roland Wigman

Roland Wigman advocaat

Roland is in Nederland de advocaat die het meeste weet van film en van al de contracten (ook ondernemingsrechtelijke) en financieringen die daarbij horen. Hij is dé expert op het gebied van filmauteursrecht.

Die kennis gebruikt hij voor de talloze films waarvoor hij als jurist betrokken is bij het produceren, uitbrengen of in orde maken van de financiering. Nationaal maar ook internationaal.

Meer over Roland Wigman