1 min Leestijd

Roland Wigman in expertsessies Alliantie van Producenten in de Creatieve Industrie

Roland Wigman, partner bij Versteeg Wigman Sprey advocaten, zal deelnemen aan de ‘expertsessies’ van de Alliantie van Producenten in de Creatieve Industrieonderzoeken wat voor (generieke) stimuleringsmaatregelen het beste aansluiten bij de creatieve sector.

Er zullen vier sessies worden georganiseerd, waarvan de bevindingen en uitkomsten als advies aan de Topsector Creatieve Industrie zullen worden gepresenteerd. De sessies worden mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.

De sessies zullen plaatsvinden op  23, 27 en 30 november 2012.

Het deelnemersveld voor de sessies zal bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende deelsectoren van de Creatieve Industrie ( film, games, design, animatie, televisie, muziek, mode) en uit experts op de verschillende deelgebieden.

De APCI bestaat uit producenten in de creatieve industrie. APCI zet zich in voor het verbeteren van het investeringsklimaat voor de Creatieve Industrie. Doel van APCI is het pleiten voor generiek industriebeleid voor de brede Creatieve Industrie. Deelnemende partijen binnen APCI zijn NVPI, Filmproducenten Nederland, Cultuur Ondernemen, Vereniging Nederlandse Animatie Producenten, Onafhankelijke Televisieproducenten Nederland, Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten, Documentaire Producenten Nederland, Gijs Bakker, Maarten Baas, Dutch Games Association, Top Notch en Excelsior Recordings.