1 min Leestijd

Roland Wigman over het wettelijk vermoeden van overdracht en de overdracht bij voorbaat op IEforum.nl

Op IEforum.nl, de website over intellectuele eigendom, is een artikel gepubliceerd van Roland Wigman, partner bij Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Het artikel handelt over het wettelijk vermoeden van overdracht van auteursrechten van makers aan filmproducenten ingevolge artikel 45d Auteurwet, en de stelling die collectieve beheersorganisaties zoals LIRA, NORMA en VEVAM steeds vaker innemen dat rechten van makers rechtsgeldig aan die CBO’s zijn overgedragen.

Roland Wigman bespreekt in het artikel de verhouding tussen art. 45d Auteurswet en de (door de CBO’s gestelde) overdracht.

Lees het artikel hier:

http://ieforum.nl/?//Het+wettelijk+vermoeden+van+overdracht+en+de+overdracht+bij+voorbaat////29351

About Roland Wigman

Roland Wigman advocaat

Roland is in Nederland de advocaat die het meeste weet van film en van al de contracten (ook ondernemingsrechtelijke) en financieringen die daarbij horen. Hij is dé expert op het gebied van filmauteursrecht.

Die kennis gebruikt hij voor de talloze films waarvoor hij als jurist betrokken is bij het produceren, uitbrengen of in orde maken van de financiering. Nationaal maar ook internationaal.

Meer over Roland Wigman