2 min Leestijd

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden, vervolg

De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat het verwijzen naar algemene voorwaarden op internet (door deze te zoeken via een zoekmachine) niet voldoende is voor het toepasselijk laten zijn van die algemene voorwaarden. In dit geval ging het om de algemene voorwaarden opgesteld door Fenit (de branchevereniging van Nederlandse IT-bedrijven), ook wel bekend als de ‘Fenit-voorwaarden’ uit 2003.

Dit arrest maakt deel uit van een reeks uitspraken waarin duidelijk uiteengezet wordt op welke manier een partij gelegenheid dient te worden geboden om kennis te nemen van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien de wederpartij de redelijke mogelijkheid is geboden daarvan kennis te nemen (artikel 6:233 sub b BW). Over de voorwaarden daarvan hebben wij al eerder bericht in ons nieuwsbericht van 20 april 2010.

In het onderhavige geval had First Data gesteld dat de Fenit-voorwaarden op de overeenkomst met KPN Hotspots Schiphol van toepassing waren omdat zij daarnaar in hun overeenkomst had verwezen. De algemene voorwaarden waren voor de totstandkoming van de overeenkomst niet aan KPN toegestuurd.

First Data voerde aan dat doordat de Fenit-voorwaarden door middel van een zoekopdracht op internet geraadpleegd hadden kunnen worden KPN voldoende gelegenheid zou zijn geboden om daarvan kennis te nemen. De Fenit-voorwaarden zouden daarom van toepassing zijn op de overeenkomst met KPN.

De Hoge Raad oordeelde echter dat dit niet voldoende was. Het initiatief voor het kennis laten nemen van algemene voorwaarden dient immers te liggen bij de partij die zich op de algemene voorwaarden beroept (in dit geval First Data) en niet op de wederpartij. De Fenit-voorwaarden waren dan ook niet van toepassing op de overeenkomst met KNP.

21 februari 2011 - Contractenrecht

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg