3 min Leestijd

Treinreplica gemaakt van LEGO-blokjes: wordt het ge-LEGO-blokkeerd?

LEGO stapelt ondertussen de rechtszaken op als… LEGO-stenen. Wie is er nu aan de beurt? Een Nederlandse speelgoedfabrikant die treinreplica’s van LEGO-stenen maakt en verkoopt.

Wanneer LEGO inbreuk op haar merkenrechten tegenkomt, is haar reactie net zo stevig als het klikken van hun blokjes. En vaak met succes! Vaak gaat het dan om speelgoedfabrikanten die namaak-LEGO maken. Maar deze keer gaat het om echte LEGO-stenen die door HA Bricks worden gebruikt voor het maken treinreplica’s.


Bron: DALL-E

Volgens LEGO maakt HA Bricks met haar treinreplica’s inbreuk op het merkrecht van LEGO, terwijl HA Bricks de ontwerpen juist ziet als een eerbetoon aan het merk LEGO. Bovendien, zo stelt HA Bricks, kan LEGO hier helemaal niet tegen optreden, omdat er sprake is van zogenoemde uitputting. Laten we daar wat dieper induiken.

De uitputtingsleer
LEGO, de eigenaar van het merk ‘LEGO’, heeft het exclusief recht tot het gebruik van haar merk. Dat betekent dat LEGO kan optreden tegen andere partijen die voor verwarring zorgen met haar merknaam, logo of combinatie daarvan. Ook als die andere partijen proberen aan te haken of afbreuk te doen aan het merk kan LEGO daar een… LEGO-steentje voor steken.

Volgens de merkenwetgeving heeft LEGO niet het recht om zich te verzetten tegen merkgebruik, waaronder de verkoop van merkproducten, als deze producten al eerder door LEGO of met toestemming van LEGO ‘in het economisch verkeer’ (in de handel) zijn gebracht. Dit wordt ook wel de uitputting van het merkrecht genoemd. Het is aan de handelaar (dus de inkoper of importeur) om te bewijzen dat er sprake is van uitputting. In de praktijk blijkt dat nog niet zo makkelijk te zijn.

Producten die door LEGO al op de markt zijn gebracht, moeten dus vrij kunnen worden doorverkocht. Maar let op, dit geldt alleen voor de EU, vanwege het vrij verkeer van goederen. Komen de merkproducten bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten of China en worden ze in Europa verkocht, dan kan de merkhouder daar wel tegen optreden, omdat deze vorm van parallelimport verboden is.

 

De LEGO-blokkerende tactiek van HA Bricks
Gaat HA Bricks de uitputtingsleer met succes kunnen inroepen tegen LEGO? We wachten het vonnis af. Maar als HA Bricks echte LEGO-blokjes gebruikt voor haar treinreplica’s die al in Europa in de handel zijn gebracht, dan vermoed ik dat er geen sprake is van inbreuk op het merkenrecht door de verkoop van deze treinreplica’s. Dit zou betekenen dat LEGO zich niet kan verzetten tegen de verdere verhandeling van deze producten, tenzij LEGO kan aantonen dat het op deze wijze gebruikmaken van het merk de merkfuncties aantast, zoals op onrechtmatige wijze aanhaken bij het LEGO-merk. Wat in ieder geval niet zo makkelijk zal zijn als het bouwen van een LEGO-toren. To be continued…

 

Bron: LEGO sleept Nederlander voor de rechter vanwege verkoop treinreplica’s | Economie | NU.nl

 

 

 

About Alexandra Iedema

Alexandra is gedreven en volhardend. Haar energieke en doelgerichte aanpak, waarin zij tot de essentie doordringt, zet zij graag in om complexe juridische kwesties vanuit nieuwe en creatieve invalshoeken te benaderen.   Alexandra adviseert, contracteert en procedeert op het gebied van intellectueel eigendom, mediarecht, privacy, (internationale) contracten en arbeidsrecht. Hiernaast is Alexandra bestuurslid van de stichting S.O.S. en lid van de kascommissie van de Vereniging Kunst Cultuur en Recht.

Meer over Alexandra Iedema