Blog

Wat wij schrijven

Leestijd 1 min

Reactie studiecommissie op wetsvoorstel auteurscontractenrecht

De studiecommissie auteurscontractenrecht heeft een verslag uitgebracht op het wetsvoorstel auteurscontractenrecht. Het wetsvoorstel betreft het door het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer toegezonden wetsvoorstel inzake het auteurscontractenrecht. e studiecommissie heeft bij haar verslag als uitgangspunt gehanteerd om “een nadere juridische inspectie uit [te] voeren van wat in het wetsvoorstel is geformuleerd, daarbij…

Leestijd 1 min

Roland Wigman in expertsessies Alliantie van Producenten in de Creatieve Industrie

Roland Wigman, partner bij Versteeg Wigman Sprey advocaten, zal deelnemen aan de ‘expertsessies’ van de Alliantie van Producenten in de Creatieve Industrieonderzoeken wat voor (generieke) stimuleringsmaatregelen het beste aansluiten bij de creatieve sector. Er zullen vier sessies worden georganiseerd, waarvan de bevindingen en uitkomsten als advies aan de Topsector Creatieve Industrie zullen worden gepresenteerd. De sessies…

Leestijd 1 min

Roland Wigman in paneldiscussie Vereniging voor Auteursrecht

Roland Wigman, partner bij Versteeg Wigman Sprey advocaten, zal 25 mei 2012 als panellid een paneldiscussie bijwonen van de Vereniging voor Auteursrecht (“VvA”). De paneldiscussie zal plaatsvinden tijdens de ledenvergadering van de Vereniging voor Auteursrecht en heeft het filmauteursrecht als onderwerp. Aan de paneldiscussie zullen tevens vertegenwoordigers van de collectieve beheersorganisaties NORMA en CEDAR en…

Leestijd 1 min

Roland Wigman over het wettelijk vermoeden van overdracht en de overdracht bij voorbaat op IEforum.nl

Op IEforum.nl, de website over intellectuele eigendom, is een artikel gepubliceerd van Roland Wigman, partner bij Versteeg Wigman Sprey advocaten. Het artikel handelt over het wettelijk vermoeden van overdracht van auteursrechten van makers aan filmproducenten ingevolge artikel 45d Auteurwet, en de stelling die collectieve beheersorganisaties zoals LIRA, NORMA en VEVAM steeds vaker innemen dat rechten…